Average Elo : 1951
Alex Telnovs

Alex Telnovs [1321]

Edvards Bidzans

Edvards Bidzans [2581]