Average Elo : 2154
Hristo Boyadzhiev

Hristo Boyadzhiev [2154]